پزشکان سلامت نگر وب سایت سلوک بیمارستان شریعتی
  • سفارش پروژه
  • پشتیبانی
ماژول جدید برای مدیریت صفحات ایستا و پویا
(9971 بار خوانده شده)

تیم محتوا با افتخار اعلام مینماید ماژول جدیدی برای ایجاد و مدیریت صفحات ایستا و پویا توسط این گروه نوشته شده و پس از اتمام مراحل تست و رفع ایراد برای نصب بر روی وب سایت های جدید آماده میباشد. این ماژول در تمام بسته های محتوا قابل استفاده است و امکان ایجاد صفحه ها و شاخه ها به تعداد نا محدود را فراهم می آورد.

 

با استفاده از این ماژول امکان ایجاد بخش خبری ساده یا بخش های معرفی محصولات و خدمات و صفحات ایستا به هر شکل و تعداد مورد نظر و تنظیمات نمایشی متفاوت وجود دارد. این ماژول در وب سایت های جدید طراحی شده توسط گروه محتوا نصب میشود. برای مشاهده بخشی از امکانات نسخه ۱ این ماژول به اینجا مراجعه نمایید